22.09.2023

Solidaritetsfondet

Solidaritetsfondet er en nasjonal dugnad for å få med flere barn og unge i organisert idrett. Mange familier sliter dessverre med utfordrende økonomi etter pandemien med økte renter, økte strømpriser og andre økte levekostnader. Dette bør allikevel ikke hindre barn og unge fra å delta i organisert idrett. Vi holder våre kostnader så lave som mulig for å få med flest mulig barn og unge. Flest mulig er imidlertid ikke det samme som alle. Vi ønsker å få med alle barn og unge i organisert idrett.

Marienlyst karateklubb deltar på den nasjonale dugnaden. Vi har fått midler til å etablere et solidaritetsfond som gjør det mulig for oss å ha et gratis tilbud for barn og unge som ellers ikke ville fått oppleve mestring, samhold og glede gjennom idrett. Tilbudet gjør det mulig for barn og unge som mangler et idrettstilbud å delta gratis på alle våre treninger og aktiviteter i hele 2024. 

Alle som har lyst til å prøve karate kan møte opp på våre nybegynnertreninger. Dersom du ønsker mer informasjon om solidaritetsfondet så kan du prate med en av våre instruktører eller sende en epost til marienlyst.karate@gmail.com.