Shotokan karate

Karate er en morsom, verdifull og nyttig treningsform som man kan ha glede av hele livet. Karate utvikler mestring, tålmodighet, disiplin og harmoni. Det er en treningsform som passer for barn, ungdommer og voksne. Karate trener ferdigheter, smidighet, styrke og utholdenhet. Den gjør kroppen mindre utsatt for sykdom og skade. Karate bringer en ro og en harmoni i en travel hverdag som hjelper oss på skolen, under utdanning og på arbeid.

Karate kommer opprinnelig fra Okinawa, men har etter hvert spredt seg til Japan og deretter til videre resten av verden. Karate har mange stilarter. Marienlyst karateklubb trener Shotokan som er en av de mest utbredte stilartene innen karate. Felles for alle stilartene er selvforsvar basert på teknikker for blokkeringer, spark og slag. 

Shotokan
Shotokan ble utviklet fra flere kampsportsystemer av Gichin Funakoshi (1868–1957) fra Okinawa og hans sønn Yoshitaka. Funakoshi er kjent som mannen som «offisielt» brakte med seg karate fra Okinawa til fastlandet i Japan, selv om andre fra Okinawa også lærte bort karate i Japan før ham.

Gichin Funakoshi lagde fem grunnleggende regler som gjelder for alle som trener karate i en dojo (treningshall). Dojo kun leses høyt i felleskap etter trening. Alle reglene er like viktige uavhengig av rekkefølge, derfor sier vi én foran hver regel.
Én. Perfeksjoner din karakter.
Én. Vær trofast.
Én. Dyrk ånden til utholdenhet.
Én. Respekter andre.
Én. Unngå voldelig oppførsel.

Disse reglene gjelder for alle som trener karate i vår dojo, men de er også nyttige og verdifulle andre steder.

Regler
Når vi trener karate så viderefører vi en tradisjon og en filosofi som har røtter fra Kina og Japan helt tilbake til 500-tallet. Av respekt for alle de som har trent karate før oss, de som trener karate sammen med oss og de som skal trene karate etter oss er det et sett med regler vi følger når vi trener. Dette gjelder blant annet hvordan vi tiltaler hverandre, hvordan vi hilser og hvordan vi oppfører oss. Vi trener med vår hovedinstruktør (sensei) eller en annen instruktører (sempai) og sammen med andre elever (kohai). Vår hovedinstruktør tiltales med "sensei" når vi trener. Andre instruktører og utøvere med høyere beltegrad tiltales med "sempai". Ingen prater under treningene med mindre vi får spørsmål fra instruktøren eller stiller spørsmål til instruktøren. Når instruktøren forklarer oss noe så svarer vi alltid med "oss" for å bekrefte at vi har forstått. Når vi trener to og to og den andre eleven annonserer hvilken teknikk de ønske å øve på så svarer vi med "oss" for å bekrefte at vi har forstått og er klar. 

Treninger
Vår dojo er delt mellom en del hvor vi kan oppholde oss før og etter treningene og en del hvor vi gjennomfører selve treningene. Vi hilser på vei inn og på vei ut av den delen hvor vi gjennomfører selve treningene. Vi hilser på instruktørene våre før og etter en treningssesjon. Vi hilser på våre medelever før og etter vi trener to og to. Vi hilser alltid før vi utfører en kata. Vi setter oss altid på kne (seiza), hilser og viser respekt til karate, til instruktøren og til hverandre før og etter treningen. Elevene leser alltid dojo kun sammen ved avslutning av treningene. Alle må møte opp i god tid før treningen slik at alle er på plass når treningen skal begynne. Kommer du allikevel for sent slik at du kommer etter at treningen har begynt så setter du deg i seiza rett utenfor den delen hvor vi trener og venter på at instruktøren har sett deg og gir deg tillatelse til å komme inn og delta i treningen. 

Ved start og avslutning av hver trening stiller instruktøren seg foran elevene som kjapt stiller seg på rekke bak i "graderingsrekkefølge" med den høyest graderte eleven helt til til høyre. Etter at instruktøren har satt seg ned på kne vil den høyeste graderte eleven lede innledningen eller avslutning til treningen. Det starter med en "seiza" (alle elever setter seg ned på kne). Deretter følger en "mokuso" (en kort meditasjon hvor alle lukker øynene, puster rolig og tømmer hodet for alt det hverdagslige utenfor dojo). Meditasjonen avsluttes med en "mokuso yame". Er det avslutning på treningen så leser vi dojo kun sammen. Deretter hilser vi og viser repekt til karate ("shomen ni rei") før instruktøren snur seg mot oss og vi hilser og viser repekt til instruktøren ("sensei ni rei" eller "sempai ni rei") og hverandre "otaga ni rei". Ingen elever setter seg før den høyest graderte eleven har sagt "seiza". Ingen elever reiser seg før instruktøren har signalisert at vi kan reise oss. 

Når vi står så utføres en hilsen (rei) utføres med samlede ben, armene langs siden og med et kort bukk. Når vi sitter på kne så utføres en hilsen (rei) ved at vi legger håndflatene på gulvet foran oss med fingrene pekende mot hverandre og med et kort bukk. Når vi sitter i seiza, hilser og viser respekt for instruktøren eller hverandre så avslutter vi med "oss". 

Ord og uttrykk
Når vi trener karate så bruker vi japanske begreper og uttrykk. Til å begynne med er det mye nytt, men vi lærer de viktigste av dem etter hvert. Noen av de første uttrykkene vi blir kjent med er følgende: 

Sensei(hovedinstruktør)
Sempai (instruktør)
Kohai (elev)
Rei (hilse)
Oss (bekrefte)
Shomen ni rei (hilse/vise repekt til karate)
Sensei ni rei (hilse/vise respekt til sensei)
Sempai ni rei (hilse/vise repekt til sempai)
Otaga ni rei (hilse/vise respekt til hverandre)
Seiza (sette seg på kne)
Hajime (utfør)
Yoi (klar)
Geri (spark)
Zuki (slag)
Uchi(blokk)
Kiai (kamprop)
Mawate (snu rundt)
Yame (avslutt)
Mokuso (meditasjon) 


Oppdatert 2022-07-25