Treningsavgift

Priser er oppgitt per måned, det faktureres 12 mnd i året. 
Medlemssystemet baserer seg på at man tegner Avtale-Giro etter første semester.

Priser for karate i Drammen:
Barn: kr 250,- per mnd (tilsvarende 1500,- per semester)
Voksne: kr 350,- per mnd (tilsvarende 2100,- per semester)

Minifamilie (1 barn og 1 voksen): kr 550 per mnd  (tilsvarende 3300,- semester)
Makspris familie (foreldre og barn): kr 750 per mnd (tilsvarende 4500,- semester)

Obs: dette er prisene for trening i Drammen, i Svelvik forblir kontingenten som tidligere (satsene for Svelvik vil bli lagt inn her snarlig).

I tillegg kommer det kr 5,- i faktureringsgebyr hver mnd. 

Priser for karate i Svelvik:
Barn: kr 220,- per mnd (tilsvarende 1320,- per semester)
Voksne: kr 300,- per mnd (tilsvarende 1800,- per semester)

Minifamilie (1 barn og 1 voksen): kr 450 per mnd  (tilsvarende 2700,- semester)
Makspris familie (foreldre og barn): kr 600 per mnd (tilsvarende 3600,- semester)

NB! Egne priser for NYBEGYNNERE finner dere her: LINK FOR NYBEGYNNERTILBUD

Utmeldingsperiode:
Vær obs på at vi har 2 måneders utmeldingsperiode.