Treningsavgift

Marienlyst karateklubb har en halvårlig treningsavgift. Treningsavgiften for barn, ungdommer og voksne er (fra august 2022) hhv kr. 1620, kr. 1980 og kr. 2340 for hvert halvår. Vi har rabatter for søsken og familer som ønsker å trene sammen. Vi trener tre dager i uken i Drammen, men bare en dag i uken i Svelvik. Det er derfor litt redusert treningsavgift for de som trener i Svelvik. Se tabellen nedenfor for priser pr halvår og pr mnd. 

Vi fordeler og fakturerer den halvårlige treningsavgiften på 6 måneder. Medlemssystemet  baserer seg på at man tegner en avtalegiro etter første semester. Det tilkommer kr 5,- i månedlig faktureringsavgift. Treningsavgiften faktureres inntil man sier opp medlemskapet. Vi har 2 måneders utmeldingsperiode. 

Vi har egne priser som gjelder for nybegynnere første semester. 

Drammen

Pr. halvår

Pr. mnd.

Voksne (24+)

2340,-

390,-

Ungdom (18-23)

1980,-

330,-

Barn (under 18)

1620,-

270,-

 

Søsken (2 barn)

2940,-

490,-

Minifamilie (en forelder med ett barn)

3420,-

570,-

Maxpris (foreldre med barn)

4560,-

760,-

 

Svelvik

Pr. halvår

Pr. mnd.

Voksne (24+)

1980,-

330,-

Ungdom (18-23)

1680,-

280,-

Barn (under 18)

1380,-

230,-

 

Søsken (2 barn)

2520,-

420,-

Minifamilie (en forelder med ett barn)

2940,-

490,-

Maxpris (foreldre med barn)

3900,-

650,-Oppdatert 2022-07-27