Trygg idrett

Marienlyst karateklubb anerkjenner at mangfold, likeverd og inkludering er et viktig bidrag for et trygt og godt samfunn. Hos oss er alle like velkomne til å trene karate uavhengig av bakgrunn, etnisitet, religion, livssyn og identitet. Våre treninger og vårt sosiale fellesskap er et trygt og inkluderende felleskap uten noe form for fordommer, negative holdninger, mobbing eller diskriminering.