14.03.2019

Innmelding for nybegynnere

Velkommen til klubben! Innmelding kan du gjøre her:

https://www.deltager.no/nybegynnere_vaar2019

05.03.2019

Innkalling til årsmøte i Marienlyst Karateklubb 2019

Det innkalles til årsmøte i Marienlyst Karateklubb.

Møtet finner sted torsdag 28. mars fra kl 18.00 på Drammen videregående skole (se skilt på stedet for informasjon om hvilket klasserom).

Dato og tidsfrister har tidligere blitt offentliggjort på www.marienlyst-karateklubb.no, på epost og på klubbens facebooksider.

Medlemmer over 15 år som har vært medlem i mer enn 1 måned og ikke skylder klubben kontingent har stemmerett og er valgbare til klubbens verv. Ifølge NIFs reglement kan ikke foreldre stemme for medlemmer under 15 år, men MKK ønsker foreldre velkommen til å bli med på årsmøtet for å få informasjon og være med å drøfte saker.

Saksliste:

1. Åpning og konstituering:
- valg av møteleder
- valg av referent
- valg av to medlemmer til underskriving av protokollen

2. Årsberetning 2018

3. Regnskap 2018:
- revisorberetning 2018

4. Innkomne forslag og saker:
- A): Orienteringssak. MKK er i prosess med anskaffelse av egen Dojo. Informasjon gis under møtet.
- B): Forslag til justering av medlemskontingent. Begrunnes i økte utgifter (lønn til Sensei m.v.), og Dojo-prosjektet.

5. Handlingsplan og budsjett for kommende år.

6. Valg av styre m/vara:
• Representant til Forbundet
• Valgkomite, bestående av minst to medlemmer med varamedlemmer
• 2 regnskapskyndige personer til å revidere regnskapet eller revisor
• Valg av nytt styre – valgkomiteen legger frem sin innstilling

Forslag til saker sendes til styreleder Egil H. Olsvik (olsvikegil@gmail.com, 97501446)
Forslag til valgkomiteen sendes til Jon Nordstrøm på facebook.

Årsmøtet avholdes i henhold til vedlagte vedtekter, resterende dokumenter kommer.

Innkalling
Årsberetning
Regnskap og budsjett
Organisasjon og oppgaver
Vedtekter

11.02.2019

Kalender vår 2019

Viktige datoer for semesteret

16.februar landslagssamling, Brandenga skole (kl 11-15.30)

Uke 8 / 18.-22.februar: vinterferie Svelvik

Uke 9 / 25.feb-1.mars: vinterferie Drammen

9.-10.mars samling med Kawasoe sensei, Drammen/Lier

15.-16.mars NM NKF

28.mars årsmøte

30.mars dommerkurs

31.mars Shotocup, Drammen/Lier

15.-22.april: påskeferie

27.april landslagssamling, Spydeberg

1., 17. 30., og 31.mai + 10.juni: helligdager/fridager, ingen trening

Tidlig juni (dato ikke satt): gradering

27.-30.juni sommerleir, Tønsberg

10.01.2019

Timeplan vår 2019

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Brandengen skole

1800-1900
Nybegynnere 
– blå stripe

1900-2000
Blått-svart

(2000-2030
blått-svart fom 13 år – hvis salen er ledig)

Merethe Liebak og Robert Johansen
Svelvik ungdomsskole
1730-1830
hvitt-gul stripe

1830-1930
gult-svart

1930-1945
brunt-svart fortss v/behov og plassLise Tveter/
Merethe Liebak/
Yngve Wessel
Drammen vgs
1700-1745
Barn gul stripe-grønn stripe

1745-1845
barn fra grønt belte
voksne gult-lilla

1845-1945 brunt-svart

1945-2015 brunt-svart fortss (egentrening)

sensei Lim
Drammen vgs
1700-1800
Nybegynnere
Lise Tveter

1800-1900
Ungdom/Voksne (fra 13 år)
gult-blått
Eddy Rislien

1900-2030
lilla-svart
Eddy Rislien
Berger skole
1800-1900
hvitt-gul stripe*

1900-2000
gult-svart*

*Én fredag i måneden vil siste gruppe kun være for lilla-svart. Gult-blått kan da velge å komme på første gruppe

Kjartan Stokke m.fl

Brandenga skole/Drammen:
Egentrening etter avtale

10.09.2018

Velkommen til oss!

Vi tar imot nybegynnere i Drammen og Svelvik

Drammen: 
mandager kl 18 Brandengen skole
torsdager kl 17 Drammen vgs

Svelvik:
tirsdager kl 17.30 Svelvik ungdomsskole
fredager kl 18.00 Berger skole

30.04.2018

Topp treningstur til Windsor

Sensei, Merethe, Astri, Bence, Denisa, Roar,  Angela, Kjartan og Lise var på treningsleir i England og hadde en super tur.

Gratulerer til Angela og Kjartan som graderte til svart (1. dan) og til Denisa som bestod 2. dan!