tirsdag 24. april 2018

Shotocup 26. mai

Det blir Shotocup i Lierbyen flerbrukshall lørdag 26. mai. Påmeldingsfrist 16. mai. Det vil være åpent for ettepåmelding men prisene vil da stige med 50 kr/klasse. Det vil ikke være mulig med påmelding etter 23.mai.

Påmeldingen gjør du her: https://www.deltager.no/shotocup_26052018

Konkurransen starter ca kl. 1030, men alle utøvere må være på plass i god tid før dette. Dersom du kun skal være med i kumite er det greit å komme kl 12. Erfaringsmessig vil stevnet være ferdig rundt kl 16-16.30 men dette vil avhenge av hvor mange som melder seg på. Det vil bli en premieutdeling for de yngste i kata (og kumite om tiddskjemaet tillater) slik at de slipper å vente til alle er ferdige, men øvrige deltagere må regne med å bli værende til stevnet er over. Lagkata er blant de siste klassene som avvikles.

Klasseinndeling


Kata

Barn (før fylte 13 år)
Junior (13-16 år)
Senior (fra fylte 17 år)
Kata gult - rødt
Kata grønt - lilla
Kata brunt – sort
Jenter og gutter sammen
Gult -rødt
Grønt - lilla individuelt
Grønt - lilla lag
Brunt - sort individuelt
Brunt - sort lag


Jenter og gutter sammen
Gult - rødt individuelt (kvinner og menn)
Grønt - lilla individuelt (kvinner og menn)
Grønt - lilla lag (kvinner og menn)
Brunt - sort individuelt menn
Brunt - sort individuelt kvinner
Brunt - sort lag (kvinner og menn)Alle klasser (og aldersgrupper) fra og med grønt belte må forberede to kataer, da disse må bytte kata mellom semifinale og finale. Hvis utøvere på et katalag har ulik alder og/eller beltegrad, er det høyeste alder og beltegrad som gjelder.  

Kumite

Barn (10-12 år)
Ungdom (13-15 år)
Junior (16-17 år)
Senior (18 år +)
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter
Grønt - lilla menn
Grønt - lilla kvinner
Brunt - svart menn
Brunt - svart kvinner
Alle kumiteklasser går jiyu kumite (frikamp). Også rødbelter stille dersom klubbtrener godkjenner dette. Sammenslåing av klasser kan forekomme.

For barneklassene:
INGEN kontakt mot ansikt. Stopp ca 5 cm før kontakt på jodan og 3 cm før kontakt mot chudan. Mot chudan vil kontakt kunne gi poeng, men KUN svært lett kontakt. Kontakt mot ansikt vil føre til advarsel eller diskvalifikasjon.


(OBS – legg merke til at aldersklassene er ulike i kata og kumite)

tirsdag 10. april 2018

Innkalling til Årsmøte i Marienlyst Karateklubb

Det innkalles til årsmøte i Marienlyst Karateklubb. Møtet finner sted 16.april fra kl 18.00 på
Drammen vgs. Dato og tidsfrister har tidligere blitt offentliggjort på www.marienlyst-karateklubb.no, på epost og på klubbens facebooksider.

Medlemmer over 15 år har møteplikt i generalforsamlingen. Medlemmer over 15 år som har vært medlem i mer enn 1 måned og ikke skylder klubben kontingent har stemmerett og er valgbare til klubbens verv. Ifølge NIFs reglement kan ikke foreldre stemme for medlemmer under 15 år, men MKK ønsker foreldre velkommen til å bli med på årsmøtet for å få informasjon og være med å drøfte saker.

Agenda
1. Behandle lagets årsmelding
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta lagets budsjett
6. Bestemme lagets organisasjon
7. Velge:
  a) leder
  b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonene laget er tilsluttet
  d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Årsmøtet avholdes i henhold til vedlagte vedtekter

Innkalling
Årsberetning
Regnskap og budsjett
Organisasjon og oppgaver
Vedtekter

torsdag 5. april 2018

Endring i treningstid - Drammen

Vær oppmerksom på at hvitt belte til og med lilla belte inntil videre trener fra 1800 til 1900 på torsdager.

torsdag 8. mars 2018

Faktura/purringer

Det ser ut til at medlemssystemet kan ha sendt ut purringer til medlemmer og tidligere medlemmer,  og at i alle fall noen av disse ikke er riktige. Dersom du har mottatt en faktura som ikke virker riktig, ikke betal. Vi skal ta en rydd i systemet vårt og finne ut av dette. 


søndag 14. januar 2018

Våren 2018 - viktige datoer

  • 21. - 22. april treningssamling i Tønsberg
  • 27. - 29. april, treningsleir Windsor
  • 26. mai - Shotocup 
  • Juni, gradering (dato kommer)
  • 21.-24. juni, sommerleir Tønsberg

mandag 18. desember 2017

Treningstider og avgift våren 2018
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
17.30-18.30
Nybegynnere
Drammen VGS
17.30-18.30
Nybegynnere til rødt
Svelvik ungdomsskole
17.00-18.00
Nybegynnere
Drammen VGS

17.00-17.45
Nybegynnere til rødt
Berger skole
18.30-19.30
Gult til grønt
Drammen VGS
18.30-19.30
Øvrige belter
Svelvik ungdomsskole
18.00-19.00
Grønt til brunt
Voksne nybegynnere 
Drammen VGS
18.00-19.00
Hvitt til lilla
Ungdom/voksne nybegynnere 
Drammen VGS
17.45-18.45
Øvrige belter
Berger skole
19.00-20.30
Blått til svart
Brandengen skole


19.00-20.30
Brunt og svart
Drammen VGS
19.00-20.30
Lilla til svart
Drammen VGSLurer du på hvor treningslokalene er?

I Drammen - Drammen VGS -- Brandengen skole

Ønsker du å bli medlem ta kontakt med oss på marienlystkarate@gmail.com.


Treningsavgift:
Medlemssystemet baserer seg på autogiro.  I utgangspunktet har vi halvårs-kontingent men denne blir delt i månedlige trekk.

Priser er oppgitt per måned, det faktureres 12 mnd i året. Første halvår betaler man senesteravgiften i ett, via deltager.no (det blir lagt ut egen link).

Barn kr 192,-
Voksne kr 275,-

Minifamilie (1 barn og 1 voksen) kr 400,-
Makspris familie (foreldre og barn) kr 525,-

I tillegg kommer det kr 5,- i faktureringsgebyr hver måned. Vi har 2 måneders utmeldingsperiode.