Styret

Marienlyst Karateklubb har et styre som består av 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styret har fullmakt iht vedtektene til å oppnevne eventuelle komiteer/utvalg/roller, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

På årsmøtet 26. april 2023 ble følgende styremedlemmer valgt:

Roar Slettehaug - Valgt som styreleder for ett år

Egil H. Olsvik – Valgt som styremedlem for ett år

Angela De Leebeeck - Valgt som styremedlem for ett år

Olga Kimalane - Valgt som styremedlem for ett år

Merita Hoxha - Valgt som styremedlem for ett år


Merethe Liebak – Valgt som varamedlem for ett år

Robert Johansen – Valgt som varamedlem for ett år

Gaute Gustavsen – Valgt som varamedlem for ett år


Styret har oppnevnt følgende utvalg/roller:

Kontrollutvalg:

Linda Knøvl Rasmussen

Bjørn Kvisli


Antidopingansvarlig:

Angela Lynn De Leebeeck