06.06.2020

Årsmøte

Generalforsamling vil bli avholdt digitalt, 15.06 kl 18.
Mer informasjon kommer!