27.10.2023

Støtt Marienlyst Karateklubb!

Vi ønsker at alle barn og unge skal kunne delta i organisert idrett. Mange familier sliter dessverre med høye strømpriser, høye renter og andre økte levekostnader. Det gjør at mange barn og unge ikke får deltatt i idrett. Vi holder kostnadene for barn og unge så lave som mulig for at flest mulig skal kunne delta. Det hjelper mange, men vi vil helst ha med alle.

Vi har opprettet en spleis for å samle midler til å videreføre og utvide et godt og rimelig tilbud til barn og unge. Dersom du har mulighet til å støtte arbeidet vårt så vil det bety veldig mye for oss og ikke minst for barn og unge som benytter tilbudet vårt.