23.09.2021

Innmelding for nye medlemmer

Det er så hygglig å se at vi har et stort nybegynnerparti fullt av fine folk! Vi er glade for å se at det er mange som trives hos oss. Det er viktig at dere som har trent hos oss 2+ ganger melder dere inn så alt er på plass med medlemsregistrering, forsikring osv, og så alt er på plass til det blir gradering nærmere jul. 

Vanlig innmelding og betaling
Hvis du bruker denne linken: 
https://www.deltager.no/event/karate_for_nybegynnere_h2021
betaler du samtidig semesteravgiften, og innmelding, forsikring, etc kommer i orden. 

Betaling med Fritidskortet
Men husk! Drammen kommune er med i pilotprosjekt om Fritidskortet, hvor kommunen støtter fritidsaktivitet for barn og unge med opptil 1000 kr/halvår. 
Mer om dette, og hvordan få Fritidskortet, her: https://www.drammen.kommune.no/tjenester/kunst-kultur/fritidskortet/

Hvis du har Frtidskortet og vil betale deler av kontingenten ved bruk av dette, gjør du følgende: 
Send en epost til bjorn. kvisli @ mailbox. org (bare uten alle mellomrommene, som er et forsøk på å la Bjørn unnslippe å bli autokopiert inn i alskens spam-lister) med følgende informasjon: 

Fornavn
Etternavn
Adresse
Fødselsdato
Kjønn
epostadresse som skal brukes til faktura og annen kommunikasjon
Navn og telefonnummer til foresatte/nærmeste pårørende
Evt også elefonnummer til medlemmet selv
Evt spesielle opplysninger klubben trenger

Så får dere faktura på epost som dere deretter kan betale vha Fritidskortet
Vi skal også få tatt med noen papirskjema på trening i tilfelle noen trenger dét istedet, men det går jo fortere digitalt. Det går evt an å bare skrive inn informasjonen som etterspørres i skjemaet, i en vanlig epost. 

Fritidskortet er en helt ny ordning så vi håper dere har tålmodighet med oss hvis det ikke umiddelbart går på skinner. Ta kontakt hvis det er noe. 

Og husk å laste ned Spond og bli med i gruppa vår, link HER