01.08.2020

Oppstart etter ferien

Vi starter opp etter ferien når skolen starter. Første vanlige treningsdag blir: 

mandag 17. august i Drammen 

                    og

tirsdag 18.august i Svelvik


Følg med for oppdateringer i timeplan, da denne kan endres på grunn av corona-tiltak.
Vi ber om at alle fortsetter å melde seg på i Spond, timene vil bli lagt ut der i løpet av kort tid.