Idrett for alle 2023/2024

Marienlyst karateklubb ønsker at flest mulig barn og unge skal få oppleve trygghet, mestring, samhold og glede gjennom organisert idrett. Vi har fått midler gjennom flere støtte- og tilskuddsordninger til å opprette et solidaritetsfond for å fange opp barn og unge som står uten et idrettstilbud. Solidaritetsfondet gjør at vi kan tilby gratis deltakelse på våre treninger og aktiviteter for barn og unge som ellers ikke ville fått deltatt i organisert idrett. 

Tilbudet er et tilbud til barn og unge i familer som er rammet ekstra hardt av økte renter, økte strømpriser, økte matvarepriser og andre økte levekostnader som medfører at de ellers ikke ville fått deltatt i organisert idrett. Tilbudet gjelder for hele skoleåret 2023/2024, fra midten av august 2023 til midten av juni 2024

Tilbudet er finansiert med midler fra Lions Club Drammen Vest, Sparebankstiftelsen BV, SpareBank 1 Sørøst-Norge, Gjensidigestiftelsen, Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Einar Juels Legat og kultur- og likestillingsdepartementet.

Send en epost til marienlyst.karate@gmail.com om du har spørsmål, ønsker mer informasjon om tilbudet eller ønsker å delta på tilbudet.


Oppdatert 2023-08-27