Terminliste høsten 2022


Dato

Aktivitet

Mandag 22. august

Oppstart treninger 

Tirsdag 23. august

Oppstart for nybegynnere (Svelvik)

Torsdag 25. august

Oppstart for nybegynnere (Drammen)

Ultimo september

Treningssamling (Marienlyst karateklubb)

3.-7. oktober

Ingen trening i høstferien

Medio oktober

Knivseminar (Selvforsvar mot bruk av kniv)

Medio november

Shoto Cup

Primo desember

Gradering

Medio desember

Juleavslutning (Barn)

Medio desember 

Juleavslutning (Voksne)


Terminlisten blir fortløpende oppdatert. Vi legger til flere aktiviter og datoer så snart de er avklart og bekreftet.

Oppdatert 2022-07-26