13.03.2020

Treningspause

I tråd med retningslinjer fra myndighetene tar MKK er pause fra trening inntil videre.
Vask hender, hold dere friske, unngå hamstring, og gå en tur eller tren kata på stuegulvet.