09.03.2020

Bli hjemme hvis du er syk!

Vi vil jo at færrest mulig skal bli syke med korona, og trekker vår del av lasset ved å:

- Ikke gå på trening hvis du er hoster, har feber, eller har andre luftveisplager, eller har grunn til å tro du kan være smittet
- Vask hender grundig før og etter trening - selv om du er helt frisk!
- Hold deg borte fra trening hvis du er satt i karantene (selvsagt)
- Hvis du finner ut at du er syk og har vært på trening i perioden du kan ha vært smittsom er det viktig at du gir beskjed til oss!

Følg til enhver tid folkehelseinstituttets råd.

Det står forøvrig antibac i resepsjonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar