tirsdag 24. april 2018

Shotocup 26. mai

Det blir Shotocup i Lierbyen flerbrukshall lørdag 26. mai. Påmeldingsfrist 16. mai. Det vil være åpent for ettepåmelding men prisene vil da stige med 50 kr/klasse. Det vil ikke være mulig med påmelding etter 23.mai.

Påmeldingen gjør du her: https://www.deltager.no/shotocup_26052018

Konkurransen starter ca kl. 1030, men alle utøvere må være på plass i god tid før dette. Dersom du kun skal være med i kumite er det greit å komme kl 12. Erfaringsmessig vil stevnet være ferdig rundt kl 16-16.30 men dette vil avhenge av hvor mange som melder seg på. Det vil bli en premieutdeling for de yngste i kata (og kumite om tiddskjemaet tillater) slik at de slipper å vente til alle er ferdige, men øvrige deltagere må regne med å bli værende til stevnet er over. Lagkata er blant de siste klassene som avvikles.

Klasseinndeling (OBS! – legg merke til at aldersklassene er ulike i kata og kumite)

Kata
Barn (før fylte 13 år)
Junior (13-16 år)
Senior (fra fylte 17 år)
Kata gult - rødt
Kata grønt - lilla
Kata brunt – sort
Jenter og gutter sammen
Gult -rødt
Grønt - lilla individuelt
Grønt - lilla lag
Brunt - sort individuelt
Brunt - sort lag


Jenter og gutter sammen
Gult - rødt individuelt (kvinner og menn)
Grønt - lilla individuelt (kvinner og menn)
Grønt - lilla lag (kvinner og menn)
Brunt - sort individuelt menn
Brunt - sort individuelt kvinner
Brunt - sort lag (kvinner og menn)

Alle klasser (og aldersgrupper) fra og med grønt belte må forberede to kataer, da disse må bytte kata mellom semifinale og finale. Hvis utøvere på et katalag har ulik alder og/eller beltegrad, er det høyeste alder og beltegrad som gjelder.  

Kumite
Barn (10-12 år)
Ungdom (13-15 år)
Junior (16-17 år)
Senior (18 år +)
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter
Grønt - lilla menn
Grønt - lilla kvinner
Brunt - svart menn
Brunt - svart kvinner

Alle kumiteklasser går jiyu kumite (frikamp). Også rødbelter stille dersom klubbtrener godkjenner dette. Sammenslåing av klasser kan forekomme.

For barneklassene:
INGEN kontakt mot ansikt. Stopp ca 5 cm før kontakt på jodan og 3 cm før kontakt mot chudan. Mot chudan vil kontakt kunne gi poeng, men KUN svært lett kontakt. Kontakt mot ansikt vil føre til advarsel eller diskvalifikasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar