tirsdag 10. april 2018

Innkalling til Årsmøte i Marienlyst Karateklubb

Det innkalles til årsmøte i Marienlyst Karateklubb. Møtet finner sted 16.april fra kl 18.00 på
Drammen vgs. Dato og tidsfrister har tidligere blitt offentliggjort på www.marienlyst-karateklubb.no, på epost og på klubbens facebooksider.

Medlemmer over 15 år har møteplikt i generalforsamlingen. Medlemmer over 15 år som har vært medlem i mer enn 1 måned og ikke skylder klubben kontingent har stemmerett og er valgbare til klubbens verv. Ifølge NIFs reglement kan ikke foreldre stemme for medlemmer under 15 år, men MKK ønsker foreldre velkommen til å bli med på årsmøtet for å få informasjon og være med å drøfte saker.

Agenda
1. Behandle lagets årsmelding
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta lagets budsjett
6. Bestemme lagets organisasjon
7. Velge:
  a) leder
  b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonene laget er tilsluttet
  d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Årsmøtet avholdes i henhold til vedlagte vedtekter

Innkalling
Årsberetning
Regnskap og budsjett
Organisasjon og oppgaver
Vedtekter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar